Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Skorzystaj z programu PO WER

Realizuję projekt z PO WER

Rozwiń

Dowiedz się więcej o PO WER

Rozwiń

Najnowsze informacje

Projekt "Pomoc techniczna PO WER dla IP MEiN na lata 2021-2022"

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej II poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wyposażenia stanowisk pracy, szkolenia, koszty związane z funkcjonowaniem instytucji), zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji, wsparcie zatrudnienia.

Wartość projektu ogółem: 12 414 000,00 zł

Wysokość wkładu UE w projekt: 10 462 519,20 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Zobacz projekty na mapie dotacji UE