Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

PT PO WER

Instytucja Pośrednicząca MEN realizuje projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich

„Pomoc techniczna PO WER dla IP MEN na lata 2019-2020”

Cel projektu:

Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej II poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wyposażenia stanowisk pracy, szkolenia, koszty związane z funkcjonowaniem instytucji), zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Wartość projektu ogółem: 8 000 000,00 zł

Wysokość wkładu UE w projekt: 6 742 400,00

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.