Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Efekty projektów PO WER

Dziecko dotyka wirtualnych klawiszy, w tle dzieci siedzą w ławkach

 

Konkurs „Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – I edycja

Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych 2017

Konkurs „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)” – II edycja

Modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Konkurs „Tworzenie materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG)”

Materiały multimedialne z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Konkurs „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ)”

Przykładowe programy dodatkowych umiejętności zawodowych

Konkurs „Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego” JOZ)

E-materiały do języka obcego zawodowego

Konkurs „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (doradztwo)”

Materiały multimedialne – Preorientacja i orientacja zawodowa
Materiały multimedialne – Klasy VII i VIII szkół podstawowych
Materiały multimedialne – Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Konkurs „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu” (PNZ)

Modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu

Konkurs „Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi”

Modele współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach

Konkurs „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” I, II i III etap

Podstawy programowe kształcenia w zawodach – I, II i III etap (tabele)
Ścieżki rozwoju zawodowego – I etap
Ścieżki rozwoju zawodowego – II etap
Przykładowe plany nauczania – I i II etap
Przykładowe plany nauczania – III etap