Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja dotycząca składania wniosków w II rundzie konkursu – lista dostępnych grup branżowych

3 sie 2018

W związku z zakończeniem w dniu 20 lipca 2018 r. o godz. 12:00 I rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER uprzejmie informujemy, że w ramach II rundy naboru wniosków, trwającej od 13 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia do godz. 12.00, wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie na następujące grupy branżowe:

 1. grupa branżowa poligraficzno-fotograficzno-reklamowa
  – 837 000,00 PLN
 2. grupa branżowa fryzjersko-kosmetyczna – 837 000,00 PLN
 3. grupa branżowa ekonomiczno-administracyjna – 1 674 000,00 PLN
 4. grupa branżowa transportowa – 1 674 000,00 PLN
 5. grupa branżowa spedycyjno-logistyczna – 837 000,00 PLN
 6. grupa branżowa tekstylno-odzieżowa – 837 000,00 PLN
 7. grupa branżowa chemiczno-ceramiczno-szklarska – 837 000,00 PLN
 8. grupa branżowa budowlano-drogowa – 1 674 000,00 PLN
 9. grupa branżowa inżynieryjno-instalacyjna – 1 674 000,00 PLN
 10. grupa branżowa spożywczo-gastronomiczna – 1 674 000,00 PLN
 11. grupa branżowa hotelarsko-turystyczna – 837 000,00 PLN
 12. grupa branżowa leśno-ogrodnicza – 837 000,00 PLN
 13. grupa branżowa rolno-hodowlana – 837 000,00 PLN
 14. grupa branżowa mechaniki precyzyjnej – 837 000,00 PLN
 15. grupa branżowa mechanika okrętowa i lotnicza – 837 000,00 PLN
 16. grupa branżowa motoryzacyjna – 837 000,00 PLN
 17. grupa branżowa górniczo-wiertnicza – 837 000,00 PLN
 18. grupa branżowa elektryczno-energetyczna – 1 674 000,00 PLN
 19. grupa branżowa elektryczno-mechatroniczna – 1 674 000,00 PLN
 20. grupa branżowa teleinformatyczna – 1 674 000,00 PLN
 21. grupa branżowa opieki zdrowotnej – 1 674 000,00 PLN
 22. grupa branżowa ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
  – 837 000,00 PLN