Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Konkurs - Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu - etap III (PNZ III)

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w VII rundzie
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – Lista częściowa nr 2 – V runda
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – Lista częściowa nr 2 – IV runda
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – Lista częściowa nr 1 – V runda
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – VI runda
Harmonogram prac KOP – VI runda
Lista branż dostępnych dla VII rundy
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – Lista częściowa nr 1 – IV runda
Lista branż dostępnych dla VI rundy
Aktualizacja regulaminu konkursu – 20.02.2021 r.