Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Konkurs - Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu - etap III (PNZ III)

Lista branż dostępnych dla IV rundy
Aktualizacja regulaminu konkursu – 29.09.2020 r.
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Lista częściowa nr 1*
Lista wniosków skierowanych do negocjacji – III runda
Aktualizacja harmonogramu naboru – runda III
Lista wniosków skierowanych do negocjacji – II runda
Lista wniosków skierowanych do negocjacji – I runda
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – III runda
Harmonogram prac KOP – III runda
Harmonogram prac KOP – II runda