Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Konkurs - Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu - etap III (PNZ III)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – II runda
Harmonogram prac KOP
Lista branż dostępnych dla III rundy
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – I runda
Lista branż dostępnych dla II rundy
Pytania i odpowiedzi
Zmiana regulaminu konkursu – 07.04.2020 r.
Ogłoszenie konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap III