Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (PNZ II)

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 1 – V runda
Lista członków Komisji Oceny Projektów (KOP) – I runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – I runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – III runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – II runda
Lista członków Komisji Oceny Projektów (KOP) – III runda
Lista członków Komisji Oceny Projektów (KOP) – II runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 2
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – V runda
Lista wniosków skierowanych do negocjacji – V runda