Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (PNZ II)

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – II runda
Lista wniosków skierowanych do negocjacji – I runda
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – I runda
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – IV runda
Informacja dotycząca składania wniosków w V rundzie konkursu – dostępne branże
Regulamin – zmiana 18.05.2018 r.
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – III runda
Informacja dot. konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 – branże dostępne dla IV rundy
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – RUNDA II
Regulamin – zmiana 24.04.2018 r.