Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (doradztwo)

Informacja o zamknięciu konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18
Wyniki konkursu – Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Lista członków Komisji Oceny Projektów
Zbiorcza lista wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania
Lista projektów spełniających kryteria z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania MAKROREGION III
Lista projektów spełniających kryteria z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania MAKROREGION IV – aktualizacja po procedurze odwoławczej
Lista projektów spełniających kryteria z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania MAKROREGION II – aktualizacja po procedurze odwoławczej
Lista projektów spełniających kryteria z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania MAKROREGION IV
Lista projektów spełniających kryteria z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania MAKROREGION I