Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (doradztwo)

Lista projektów spełniających kryteria z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania MAKROREGION II – aktualizacja po procedurze odwoławczej
Lista projektów spełniających kryteria z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania MAKROREGION IV
Lista projektów spełniających kryteria z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania MAKROREGION I
Lista projektów spełniających kryteria z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania MAKROREGION II
Informacja dotycząca listy projektów skierowanych do negocjacji – RUNDA I
Lista wniosków skierowanych do negocjacji – RUNDA I
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – RUNDA I
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej RUNDA I
Informacja w sprawie zawieszenia naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18
Zmiana regulaminu konkursu pn. Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – 09.08.2018 r.