Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół (dyrektorzy II)

Spotkanie informacyjne 5 kwietnia 2018 r. – konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18
Regulamin – zmiana 20.03.2018 r.
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – RUNDA I
Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole (dyrektorzy II)