Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół (dyrektorzy)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów
Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej – errata
Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej
Pytania i odpowiedzi (2)
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17
Spotkanie informacyjne dotyczące dwóch konkursów – 11 września 2017 r.
Pytania i odpowiedzi (1)
Regulamin konkursu – zmiana 30.08.2017 r.
Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole (dyrektorzy)