Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Projekty dofinansowane z budżetu państwa

23 mar 2022
flaga i godło RP

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pomoc techniczna PO WER dla IP MEiN na lata 2021-2022

Dofinansowanie: 1 951 480,80 zł

Całkowita wartość: 12 414 000,00 zł

Krótki opis projektu: Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej II poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wyposażenia stanowisk pracy, szkolenia, koszty związane z funkcjonowaniem instytucji), zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji, wsparcie zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.