Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)

28 sty 2022

W ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) powstały na terenie całego kraju 23 ośrodki SCWEW.

Projekt jest inicjatywą dofinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, służącą podniesieniu efektywności realizacji edukacji włączającej, nowatorskim rozwiązaniem w systemie edukacji w Polsce.

Mapka przedstawiająca rozmieszczenie SCWEW w PolscePobierz
Zestawienie placówek SCWEW wraz z przedszkolami / szkołami ogólnodostępnymi objętymi wsparciem Pobierz

Docelowo planuje się uruchomienie przynajmniej jednego SCWEW w każdym powiecie (ostateczna liczba SCWEW będzie uzależniona od lokalnych potrzeb). Rolę SCWEW będą mogły pełnić przedszkola, szkoły i ośrodki specjalne, które spełnią określone wymogi dotyczące wyposażenia i przygotowania kadr. Centra te będą mogły również funkcjonować jako samodzielne, nowo tworzone placówki lub stać się SCWEW w wyniku przekształcenia placówki specjalnej. W celu zapewnienia dostępności do usług odpowiadających na potrzeby lokalnego środowiska,

Celem SCWEW będzie zapewnienie osobom uczącym się możliwości pełnego uczestnictwa w ogólnodostępnej ofercie edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia i jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Oferowane wsparcie będzie ukierunkowane na wspieranie postępów osób uczących się zarówno w kontekście realizacji programu nauczania, samodzielności, jak i integralnego rozwoju, a także ich włączenia społecznego.

Więcej informacji na temat SCWEW znajduje się na stronach MEiN oraz ORE